Betingelser for bruk av Xboxlife.no

For at Xboxlife.no skal være et hyggelig sted å være for alle våre brukere, er det nødvendig med noen regler.


Reglene nedenfor trer i kraft den 17/3 2008.

Generelle regler for bruken av Xboxlife
Når du oppretter en bruker på Xboxlife.no betyr det samtidig, at du har lest og forstått disse betingelser. Du kan alltid velge å få slettet din bruker, dog vil innlegg, som du selv har laget, ikke bli slettet i forbindelse med sletting av en brukerkonto.

Du kan ved oprettelsen av din bruker velge, om din e-mail adresse skal være synlig for andre brukere eller ei. Vi utleverer ikke din e-mail adresse til personer utenfor Xboxlife regi med mindre annet er tydelig anført. Når du oppretter din profil, har du samtidig mulighet for å velge, om du vil påmeldes Xboxlife.no sitt nyhetsbrev. Denne muligheten er slått på fra starten, og du skal således huke fra påmeldingen, hvis du ikke ønsker å bli påmeldt. Velger du ikke å avmelde deg, kan du alltid avmelde deg fra Xboxlife.no sitt nyhetsbrev direkte på Xboxlife.no eller via linken i Xboxlife.no sitt nyhetsbrev. Det er ditt ansvar, at e-mail adressen, som tilhører din profil, alltid er aktiv. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å slette eller deaktivere brukerprofiler, som ikke har en aktiv e-mail ansluttet.

Vi forbeholder oss retten til å sende en generell e-mail/nyhetsbrev, såfremt det skjer større endringer i forbindelse med Xboxlife, hvis vi avholder turneringer eller hvis vi føler det nødvendig å utsende en e-mail til samtlige brukere. Ønsker du ikke å mottae e-mails med ovenstående innhold er eneste mulighet, at du velger å slette din brukerprofil. Bemerk, at Xboxlife.no sitt regelmessige nyhetsbrev er et annet enn dette.

Xboxlife påtar seg intet ansvar for problemer som måtte oppstå i forbindelse med bruken av våre systemer. Besøk på Xboxlife foregår fullt ut på eget ansvar.

Tekster
All tekst og grafiske elementer på Xboxlife tilhører Xboxlife. Det er derfor ikke tillatt uten vårt samtykke å reprodusere eller på annen måte gjengi elementer, det være seg såvel tekst som bilder, som finnes på Xboxlife. Skulle du ha ønsker om å bruke våre tekster, er du meget velkommen til å kontakte oss for en nærmere avtale.

Logoer, varemerker, screenshots, videoer og lignende tilhører deres respektive eiere.

Konkurranser
Premier som loddes bort i konkurranser kan ikke byttes i penger eller andre varer. Det følger som regel ingen form for garantibevis med. Ettersom konkurranser som regel er sponset av firmaer, som Xboxlife ikke har noe innflytelse på, kan vi ikke garantere for, at eventuelle premier når frem, og Xboxlife kan derfor ikke stilles til ansvar for tapte eller ikke fremkomne premier.

Premier som er vunnet vil bli sendt så snart som mulig. Dog kan vi ikke gi garantier for leveringstiden på premier.

Turneringer
For å delta i en turnering på Xboxlife er det nødvendig å melde seg på. En påmelding til en turnering er bindende, såfremt man ikke melder avbud senest 48 timer før turneringen avholdes. Uteblivelse fra en turnering uten avbud vil bety, at man ikke vil kunne delta i de neste to turneringene på Xboxlife. De enkelte turneringer kan ha ekstra særskilte regler for deltagelse, ovenstående gjør seg gjeldende for alle turneringer - med mindre annet er angitt.

Bannere, annonsering og affiliate-partnere
Det er desværre ikke gratis å drive en side som Xboxlife.no. Derfor er det nødvendig for oss å ha forskjellige former for annonsering på siden. Dette kan for eksempel være tradisjonelle bannere eller affiliate-avtaler, hvor vi mottar en prosentdel av salget, som våre brukere måtte generere. Vi håper naturligvis, at så mange brukere som mulig vil klikke på disse bannerene, så vi fortsatt kan holde siden gående.

Når man klikker på en banner eller følger en affiliate-link fra Xboxlife.no, bli man sendt til en ekstern webside, hvor Xboxlife.no har ingen innflytelse på innholdet.

Loggning av opplysninger
Systemene, som kjører Xboxlife, logger en lang rekke opplysninger, her iblant besøkens IP adresser, operativ systemer, tidspunkter samt hvilke sider brukeren besøker. Disse loggene brukes fortrinnsvis til generering av automatisk statistikk, men vil ved misbruk bli undersøkt.

Regler for bruk av forum og andre kommentarer
Generelt gjelder det, at alle innlegg skal holdes i en pen tone. Bortvisninger av andre brukere og lignende vil ikke bli aksepteret. Gjentagne overtredelser kan og vil medføre utelukkelse fra Xboxlife.no.

Du skal som bruker ALLTID følge givne henvisninger fra en Moderator. Moderatorer er der for å sikre, at alle kan ha det kjekt, men alt med måte. En Moderator kan på et hvilket som helst grunnlag bortvise en bruker.

Reklame nei takk
Det er ikke tillatt å reklamere for eksterne websider, dog er relevant innhold på ikke-konkurrerende sider naturligvis tilatt(*) . er du i tvil, så spør en Moderator. Ønsker du å få eksponeret din webside, er du meget velkommen til å kontakte oss for en avtale.
*Definasjonen på en konkurrerende webside dekker over andre norske spillsider og spillrelaterte fora, herunder også klansider med fora.

Det er videre ikke tillatt å linke til eksterne websider med linker, som inneholder en affiliate-kode av det ene eller andre slaget. Dette gjelder både linker til kommersielle websider og til andre sider, hvor det gjelder å få andre inn via en affiliate-kode. også hvis det ikke er forsøk på å tjene penger via en link , men bare for å drive trafikk til denne nettsiden .

Innlegg med mening
Innlegg såvel i vårt forum som kommentarer til tekster på siden skal være relateret til emnet i den pågående tekst. Det er ikke velkommen, at man skriver eller besvarer et innlegg bare for å skrive noe. Har du ikke noe intelligent å skrive, så la heller være å skrive noe.

Umodent språk, SMS språk og banneord er ikke hva vi mener med å ha en pen tone i innlegg, så vennligst unngå bruk av disse. Det er heller ikke velkomment, at man skriver hele eller store deler av innlegg med store bokstaver eller fet skrift.

Kjøp & salg fora:
Hvis en person har satt f.eks. et spill til salg, så la være å kommentere på prisen, produktets kvalitet osv, med mindre du er interesseret i å kjøpe det. Skjer det alikevel, at en person kommer med ovenstående kommentarer, vil det bli tolket som spam. Føler du trang til å informere en selger om, at hans produkt er for dyrt, så vær vennlig å gjør det via en Privat Beskjed.

Har du mistanke om, at en person selger varer han ikke burde selge ifølge den Norske lovgivning, bør du straks henvende deg til en moderator.

Piratkopiering, modchips, firmware og homebrew...
Det er ikke tillatt å snakke om piratsoftware på Xboxlife.no. Piratsoftware er ifølge norsk lovgivning forbudt, og vi vil slå hårdt ned på personer, som bryter denne regelen. Ytterligere utleverer vi gjerne IP-adresser og liggnende informasjon til politiet rundt personer, som måtte bryte denne regelen - såfremt vi blir bedt om det. Modchips, firmware oppgraderinger og diverse homebrew programmer er ikke nødvendigvis ulovlige ifølge den norske lovgivning, men vi har alikevel valgt å utelukke alt snakk om disse ting her på Xboxlife.no. Grunnen til dette er, at vi ikke umiddelbart ser noen lovlig årsak til, at man skulle velge å modifisere sin Xbox konsoll. Homebrew kan i skrivende stund utelukkende avvikles på en modifisert Xbox og er derfor heller ikke tillatt.

Eneste unntak fra ovenstående er software utviklet via Microsoft sitt XNA program, snakk om spill og lignende utviklet via dette er naturligvis mer enn velkomment. Xboxlife.no støtter opp om XNA-utviklere og vil meget gjerne promotere spil laget i dette til Xbox 360.

Snakk om P2P programmer, ulovlige torrents og lignende er naturligvis heller ikke tillatt.

Porno / sex
Det er ikke tillatt å linke til, sette inn eller på annen måte omtale materiale av porno eller seksuell art. Dette gjelder også i våre Off-topic forum. Dette er naturligvis for å sikre, at ingen skal føle seg krenket på noen måte i forbindelse med anvendelsen av vår webside. Er du over 21 år, har du mulighet for å påmelde deg i ett spesielt fora på Xboxlife.no, som blant annet tillater denne typen innhold.

Store bilder
Har du linket til større bilder, ber vi deg ha i tankerne, at det stadig vekk er noen, som kun sitter med et lav-hastighets modem. Derfor skal alle poster, som anses for å være ekstraordinært store, markeres med *56k warning* i emne/subject feltet.

Avatars / Profilbilde
Du er meget velkommen til å bruke en avatar på våre forum. Størrelsen på din avatar må dog være maks 80x80 pixel. En avatar må ikke være animeret. Skulle en Moderator oppdage, at din avatar er større enn det tillatt, vil avataren bli fjernet. Skjer det gjentatte ganger, vil vi frata deg muligheten for å anvende et avatarbilde.

Signaturer
Bruk av signaturer i bunnen av dine innlegg på våre forum er tillatt. Dog må tekst-signaturer være på maks 3 linier, har du et grafisk bilde i din signatur må dette våre på maks 520x120 pixel. Det er ikke tillatt å ha animerte bilder i sin signatur. På lik linje som med avatars vil brudd av ovenstående først resultere i, at en Moderator endrer din signatur. Skjer det gjenntatte ganger, vil retten til å bruke en signatur bli fratatt.

Når du setter inn din personlige signatur, så husk på, at det enten er tekst eller bilder. Ikke begge deler.

Privat post / PB
Man har som bruker mulighet for å sende en såkalt PB (Privat Beskjed) til andre brukere via det interne beskjedsystemet på siden. Innholdet av private beskjeder skal naturligvis også overholde ovenstående regelsett, og ja vi kan lese dem, hvis vi vil, men har dog umiddelbart ingen interesse.

Opplever du, at en annen bruker sender private beskjeder til deg, som ikke overholder våre regler, ber vi deg straks ta kontakt med en Moderator.