Xboxlife Moderatorer

Til å holde ro og orden på Xboxlife.no, har vi en stab av moderatorer stående klar i kulissene.


Har du bruk for å komme i kontakt med en moderator, så ber vi deg om at sende en e-mail til moderator@xboxlife.no. Du kan også ta kontakt med en av moderatorene under direkte via Xboxlife.no.

Spørsmål om bortvisning, manglende rettigheter og lignende, skal alltid sendes via e-mail.